Därför är vattenrening viktigt på vandringen

Därför är vattenrening viktigt på vandringen

I en tidigare artikel fick du lära dig hur man bygger ett enkelt vattenfilter för vattenrening. Att dricka orenat vatten kan medföra stora hälsorisker, vilket beror på olika föroreningar som kan finnas i vattnet. Föroreningar kan vara biologiska, kemiska och fysiska (partiklar). I den här artikeln får du veta mer om vilka risker varje kategori…